Psichologinės pagalbos ir mokymų centro logotipas

Projektai

Projektas „Stipri šeima – sėkmingų santykių kūrinys“

Nuo 2021 m. sausio mėn. VšĮ „Psichologinės pagalbos ir mokymų centras“ vykdo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje tęstinį projektą „Stipri šeima – sėkmingų santykių kūrinys“ (Nr.NVOŠG1-207)

Projekto metu bus teikiamos Individualios psichologo konsultacijos vaikams, paaugliams, suaugusiems, poroms, pravesta paskaita „Kaip stiprinti ryšį su vaiku. Darnūs santykiai šeimoje“, pravesti pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo mokymai, šeimų stovykla, išleistas stalo žaidimas šeimoms „Laikas kartu“.

Tikslas

Bendros veiklos šeimoje, individualių konsultacijų, paskaitų ir pozityvios tėvystės mokymų pagalba stiprinti ryšį tarp tėvų ir vaikų, tarp sutuoktinių, padėti ugdyti, meilę, atvirumą, savitarpio pagalbą, pagarbą ir atsakomybę, ugdyti socialinius įgūdžius bei įgūdžius padedančius įveikti asmenines emocines ir santykių krizes.

Uždaviniai

Stiprinti tėvų ir vaikų pozityvius santykius, pagarba grįstus santykius per pozityvios tėvystės įgūdžių mokymus, paskaitas skirtas tėvams, šeimų stovyklą, stalo žaidimą.

Ugdyti geresnį tarpusavio supratimą, pagalbą ir atsakomybę šeimoje, socialinius įgūdžius paskaitų, mokymų, šeimos stovyklos, stalo žaidimo, individualių psichologo konsultacijų pagalba.

Ugdyti sutuoktinių tarpusavio krizių įveikimo įgūdžius individualių psichologo konsultacijų pagalba, paskaitos pagalba.

Stiprinti santuokos krizių įveikimo, teigiamų tarpusavio santykių įgūdžius paskaitų, individulių psichologo konsultacijų pagalba.

Kurti sąmoningesnę, tvirtesnę, labiau savimi pasitikinčią asmenybę šeimoje individualių konsultacijų, paskaitų pagalba.

Ugdyti asmeninių krizių įveikimo įgūdžius individualių psichologo konsultacijų pagalba.

Vykdyti projektai

2018 - 2019 m.
2018 - 2019 m.

VšĮ „Psichologinės pagalbos ir mokymų centras“ vykdė projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) Šilutės ir Pagėgių rajonuose, kurio metu teiktos individualios psichologinės konsultacijas vaikams ir jų tėvams, pedagogams bei vesti pozityvios tėvystės įgūdžių mokymai tėvams, paskaitos tėvams, paskaitos vaikams, paskaitos pedagogams. Iš viso suteikta 792 val. individualių konsultacijų mokiniams, tėvams, mokytojams; 144 val. paskaitų tėvams, mokiniams bei pedagogams įvairiomis psichologinėmis temomis, iš kurių paskaitos apie stresą ir jo valdymą; 80 val. pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymų.

2018 m.
2018 m.

VšĮ „Psichologinės pagalbos ir mokymų centras“ vykdė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai projektą „Už vaikų vaikystę be smurto“ (Nr. SAAP74), kurio vienas iš tikslų buvo didinti visuomenės nepakantumą smurtui prieš vaikus, šviesti su vaikais dirbančius darbuotojus apie įvairias pagalbos galimybes vaikams bei šeimai, kurie susiduria su netinkamu vaikų auklėjimu. Vesti mokymai specialistams dirbantiems su vaikais bei šeimomis, iš viso 60 dalyvių, 18 ak.val., paruošti informaciniai-rekomendaciniai lankstinukai.

2019 m.
2019 m.

VšĮ „Psichologinės pagalbos ir mokymų centras“ vykdė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje projektą „Stipri šeima – sėkmingų santykių kūrinys“ (Nr.NVOŠG1-207), kurio tikslas stiprinti tėvų/ šeimų/ sutuoktinių tarpusavio santykius, mokyti tarpusavio supratimo, didinti atsakomybę socialiai priimtinų tarpusavio santykių puoselėjimui, santuokos krizių įveikimui, ugdyti tėvų pozityvios tėvystės įgūdžius. Buvo vedami mokymai tėvams, paskaitos suaugusiems asmenims. Iš viso suteikta 120 val. individualių konsultacijų (17 asmenų), pozityvios tėvystės mokymuose (16 val.) bei trijose paskaitose (9 val.) dalyvavo 78 asmenys, paruoštos informacinės-rekomendacinės brošiūros. 

2019 - 2020 m.
2019 - 2020 m.

VšĮ „Psichologinės pagalbos ir mokymų centras“ pagal jungtinės veiklos sutartį vykdo LR Sveikatos apsaugos ministerijos (Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo) finansuojamą projektą „Psichologinė pagalba emocinėje krizėje esantiems asmenims ir jų artimiesiems“, kurio metu vedama pozityvios tėvystės įgūdžių grupė, grupė mokiniams bei grupė suaugusiems asmenims apie streso įvaiką bei problemų sprendimą bei teikiamos individualios psichologo konsultacijos vaikams, jų šeimos nariams bei suaugusiems bei jų šeimos nariams.

Vizitas pas psichologą
Rositos profilis
Rosita Katauskienė Psichologė - psichoterapeutė

    Ignės profilis
    Ignė Lukminė Psichologė - psichoterapeutė