Psichologinės pagalbos ir mokymų centro logotipas

Apie projektus

Projektas „Pedagogų kompetencijų išsaugojimas, stiprinant jų psichinę sveikatą“

Leidinys: “Stresinių ir konfliktinių situacijų valdymas darbinėje ir asmeninėje aplinkoje”. Leidinį finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.

Vykdyti projektai

2021 m.
2021 m.

„Stipri šeima – sėkmingų santykių kūrinys“

VšĮ „Psichologinės pagalbos ir mokymų centras“ vykdė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje tęstinį projektą „Stipri šeima – sėkmingų santykių kūrinys“ (Nr.NVOŠG1-207). Projekto tikslas - bendros veiklos šeimoje, stiprinti ryšį tarp tėvų ir vaikų, tarp sutuoktinių, padėti ugdyti, meilę, atvirumą, savitarpio pagalbą, pagarbą ir atsakomybę, ugdyti socialinius įgūdžius bei įgūdžius padedančius įveikti asmenines emocines ir santykių krizes. Projektas įvykdytas teikiant individualios psichologo konsultacijos vaikams, paaugliams, suaugusiems, poroms, pravesta paskaita „Kaip stiprinti ryšį su vaiku. Darnūs santykiai šeimoje“, pravesti pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo mokymai, šeimų stovykla, išleistas stalo žaidimas šeimoms „Laikas kartu“.

2019 - 2020 m.
2019 - 2020 m.

„Psichologinė pagalba emocinėje krizėje esantiems asmenims ir jų artimiesiems“

VšĮ „Psichologinės pagalbos ir mokymų centras“ pagal jungtinės veiklos sutartį vykdo LR Sveikatos apsaugos ministerijos (Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo) finansuojamą projektą „Psichologinė pagalba emocinėje krizėje esantiems asmenims ir jų artimiesiems“, kurio metu vedama pozityvios tėvystės įgūdžių grupė, grupė mokiniams bei grupė suaugusiems asmenims apie streso įvaiką bei problemų sprendimą bei teikiamos individualios psichologo konsultacijos vaikams, jų šeimos nariams bei suaugusiems bei jų šeimos nariams.

2019 m.
2019 m.

„Stipri šeima – sėkmingų santykių kūrinys“

VšĮ „Psichologinės pagalbos ir mokymų centras“ vykdė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje projektą „Stipri šeima – sėkmingų santykių kūrinys“ (Nr.NVOŠG1-207), kurio tikslas stiprinti tėvų/ šeimų/ sutuoktinių tarpusavio santykius, mokyti tarpusavio supratimo, didinti atsakomybę socialiai priimtinų tarpusavio santykių puoselėjimui, santuokos krizių įveikimui, ugdyti tėvų pozityvios tėvystės įgūdžius. Buvo vedami mokymai tėvams, paskaitos suaugusiems asmenims. Iš viso suteikta 120 val. individualių konsultacijų (17 asmenų), pozityvios tėvystės mokymuose (16 val.) bei trijose paskaitose (9 val.) dalyvavo 78 asmenys, paruoštos informacinės-rekomendacinės brošiūros. 

2018 - 2019 m.
2018 - 2019 m.

„Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“

VšĮ „Psichologinės pagalbos ir mokymų centras“ vykdė projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) Šilutės ir Pagėgių rajonuose, kurio metu teiktos individualios psichologinės konsultacijas vaikams ir jų tėvams, pedagogams bei vesti pozityvios tėvystės įgūdžių mokymai tėvams, paskaitos tėvams, paskaitos vaikams, paskaitos pedagogams. Iš viso suteikta 792 val. individualių konsultacijų mokiniams, tėvams, mokytojams; 144 val. paskaitų tėvams, mokiniams bei pedagogams įvairiomis psichologinėmis temomis, iš kurių paskaitos apie stresą ir jo valdymą; 80 val. pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymų.

2018 m.
2018 m.

„Už vaikų vaikystę be smurto“

VšĮ „Psichologinės pagalbos ir mokymų centras“ vykdė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai projektą „Už vaikų vaikystę be smurto“ (Nr. SAAP74), kurio vienas iš tikslų buvo didinti visuomenės nepakantumą smurtui prieš vaikus, šviesti su vaikais dirbančius darbuotojus apie įvairias pagalbos galimybes vaikams bei šeimai, kurie susiduria su netinkamu vaikų auklėjimu. Vesti mokymai specialistams dirbantiems su vaikais bei šeimomis, iš viso 60 dalyvių, 18 ak.val., paruošti informaciniai-rekomendaciniai lankstinukai.

Vizitas pas psichologą
Rositos profilis
Rosita Katauskienė Psichologė - psichoterapeutė

    Ignės profilis
    Ignė Lukminė Psichologė - psichoterapeutė