Psichologinės pagalbos ir mokymų centro logotipas

Psichologiniai mokymai

Psichologiniai mokymai

Vedami psichologiniai mokymai pedagogams, socialiniams darbuotojams, švietimo pagalbos specialistams, visuomenės sveikatos specialistams, įvairių organizacijų specialistams pagal organizacijos pageidaujamą temą. Išduodami 6 ak. val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Vienos grupės dydis ne mažiau 20 asmenų. Atvykstame į jūsų pasirinktą vietą pravesti mokymų.

Mokymų programų temos:

 • „Pedagogo asmenybės vaidmuo mokinių mokymosi motyvacijai ir ugdymosi pasiekimams”,
 • „Pedagogų vaidmuo stiprinant mokinių emocinę savijautą”,
 • „Pedagogų vaidmuo ugdant mokinių emocinį intelektą”,
 • „Vaikų pyktis. Kaip jį valdyti ir padėti vaikams”,
 • „Darbo su sudėtingais klientais metodai ir būdai. Streso valdymas”,
 • „Emocinės savijautos svarba dirbant švietimo įstaigoje. Kaip valdyti stresą keliančias situacijas”,
 • „Darbuotojų emocinės savijautos svarba. Streso valdymas”,
 • „Geresnio ryšio su vaiku kūrimo svarba ugdymo(si) procesui”,
 • „Elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turintis mokinys mokykloje. Pagalbos galimybės ir darbo metodai”,
 • „Savęs pažinimas – kelias į sėkmingą asmeninį ir profesinį gyvenimą. Savivertės stiprinimas”,
 • „Smurto artimoje aplinkoje atpažinimas ir pagalbos galimybės vaikams, patiriantiems smurtą”,
 • „Socialinė atskirtis, patyčios, kaip to išvengti”,
 • „Psichologinės pagalbos strategijos emocijų ir elgesio sunkumų turinčių mokinių psichosocialinės adaptacijos gerinimui”

Taip pat vedame paskaitas tėvams, pozityvios tėvystės mokymus. Galimos paskaitos – klasės valandėlės mokiniams arba tęstiniai grupiniai užsiėmimai mokinių grupėms.

Temos:

 • asmeninis augimas,
 • socialinio emocinio intelekto ugdymas,
 • mokymosi motyvacijos ugdymas,
 • streso valdymas,
 • pasiruošimas egzaminams,
 • pasitikėjimo savimi didinimas,
 • patyčių prevencija,
 • smurto prevencija,
 • konfliktų sprendimas,
 • bendravimo įgūdžių ugdymas.
Vizitas pas psichologą
Rositos profilis
Rosita Katauskienė Psichologė - psichoterapeutė

  Ignės profilis
  Ignė Lukminė Psichologė - psichoterapeutė